Page 3 - Molino 2014 E-Catalog All Products

Basic HTML Version

Önsöz /
Preface /
Préface
DEĞİRMEN TEKNOLOJİSİNİN İNOVASYON MERKEZİNE HOŞGELDİNİZ
MOLİNO, Değirmen Makinaları sektöründe sayıları çok sınırlı olan OEM (Original Equipment Manufacturer-Orijinal Ekip-
man Üretici)’ lerinden biridir. Bu sektörde bir çok firma olabilir, ancak OEM’lerin sayısı Global olarak bir düzineyi geçmez.
MOLİNO 1965 yılında kuruldu. Yarım asra yakın süredir dünya değirmen sektörüne verdiğimiz hizmetler, kurduğumuz sorun-
suz tesisler, imal ettiğimiz güvenilir makineler ve ekipmanlarla hizmet etmenin gururunu taşıyoruz.
Kurucumuz Dr. Ömer Lütfi Alaybeyi, Türkiye’den yurtdışına (Fransa) değirmen mühendisliği eğitimi için gönderilen ilk kişidir.
Bugün, Türkiye’de bulunan değirmen makinaları üretim firmalarının büyük bir bölümü Molino`da çalışmış veya birlikte iş
yapmış kişilerin kurmuş olduğu firmalardır.
MOLİNO; kendi ürünlerini geliştirecek bilgi birikimine ve deneyimine sahiptir; teknolojik gücüne güvenmektedir.
MOLİNO; İngilizce, Fransızca, Rusça, İtalyanca, İspanyolca ve Arapça’nın akıcı olarak konuşulabildiği ve yazılabildiği bir ku-
rumdur ve bu özelliği sayesinde çok farklı kültürlerle ve farklı iş gruplarıyla rahatça iletişim kurma özelliğine sahiptir.
MOLİNO; değişime inanan, inovasyona odaklanmış, gelişimci ve takım çalışmasına önem veren katılımcı yönetim prensipleriy-
le çalışan bir organizasyondur. Bu niteliklerini geliştirerek koruyacak ve sürdürecektir.
WELCOME TO INNOVATION CENTRE IN FLOUR MILLING TECHNOLOGY
BIENVENUE DANS UN CENTRE D`INNOVATION DE PREMIER PLAN DANS LA TECHNOLOGIE
MINOTERIE
MOLINO is one of the Global OEMs (Original Equipment Manufacturer) in Flour Milling Technology. There might be hun-
dreds of manufacturers in the sector. However, the number of OEMs does not exceed a dozen in the global scale.
MOLINO was founded in 1965. We are proud of serving the sector with problem-free plants, reliable machinery and equipment
for almost half a century.
The Founder Omer Lutfi Alaybeyi, PhD, was the first student from Turkey who studied Milling Technology in France. Today,
majority of Milling Industrialists at several provinces of Turkey, were introduced to the sector by Dr Alaybeyi.
The Company owns a strong background and experience to develop its own products and relies on its power of technology.
MOLINO is able to communicate fluently in English, French, Arabic, Italian, Spanish and Russian with different cultures and
business groups.
MOLINO is an organization believing in change with focus on innovation, working with participatory management principles
in team spirit. These values will be protected and followed forever.
MOLINO est I’un des rares équipementiers mondiaux (Original Equipement Manufacturer) en technologie industrielle de la
Minoterie. II pourrait y avoir des centaines de sociétés dans le secteur, mais le nombre de constructeurs ne dépasse pas une
dizaine à l’échelle mondiale.
MOLINO a été fondée en 1965. Nous avons l’honneur d’être au service du secteur, depuis presque un demi-siècle par la valeur
ajoutée que nous avons créée et par les installations sans problème, les machines et équipements fiables que nous avons cons-
truits.
Le fondateur, Dr. Omer Lutfi ALAYBEYI, est le premier turc qui est parti en France pour étudier la meunerie. Aujourd’hui la
majorité des industriels de minoterie de diverses provinces de la Turquie, a été introduite au secteur par Monsieur Alaybeyi.
MOLINO possède une expérience et des ressources nécessaires pour développer ses propres machines et fait confiance en sa
puissance technologique.
MOLINO est multilingue, capable de communiquer avec de divers groupes et nationalités en anglais, français, italien, espagnol
ou arabe.
MOLINO, est une société qui croit en amélioration d’une manière concentrée sur l’innovation et une organisation qui travaille
en esprit d’équipe. Ces caractéristiques seront définitivement conservées et améliorées.
-2-